Gujarati Girl Names S

Name Gujarati Name Meaning
Saabira સાબિરા Patient
Saaliha સાલિહા Good, Useful
Saalima સાલિમા Safe, Healthy
Saamiya સામિયા Elevated, Lofty
Saba સબા Early morning breeze
Sabeena સબીના From the name sabine an Italian culture
Sabita સબિતા Beautiful sunshine
Sabrang સબરંગ Rainbow
Sabri સબરી Lord Ram’s devotees
Sabria સબ્રિયા
Sachi સાચી Truth
Sachika સાચિકા Kind
Sachita સચિતા Consciousness
Sadabhuja સદભુજા Goddess Durga
Sadaf સદાફ઼ Pearl
Sadgati સદગતિ Liberation
Sadguna સદગુના Good virtues
Sadhan સાધન Fulfulment
Sadhana સાધના Long practice/study, fulfilment
Sadhika સાધિકા Achiever
Sadhna સાધના Worship
Sadhri સાધ્રી Conqueror
Sadhvi સાધ્વી Virtuous woman
Sadhya સાધ્યા Perfection
Sadia સદિયા
Sadiqua સદિકુઆ Kindly
Saee સાઈ Female friend
Saeeda સાઇદા Priestly
Saesha સૈષા With great desire and wish
Safa સફા Clarity, Purity, Serenity
Safia સફિયા Chaste
Safiya સફિયા Untroubled, Serene, Pure, Best friend
Sagari સાગરી Of the ocean
Sagarika સાગરિકા Wave, born in the ocean
Saguna સગુના Possessed of good qualities
Sahana સહાના A raga
Sahasra સહસરા A new beginning
Saheli સહેલી Friend
Sahiba સાહિબા The lady
Sahila સહિલા Guide
Sahima સહિમા Snowed
Sahitha સહિતા Being near
Sahitya સાહિત્ય Literature
Sahla સહલા Smooth, Soft (ground), Fluent, Flowing style
Sahna સહના Form, Figure, Complexion
Sahoj સહોજ Strong
Sai સાઈ A flower
SaiJayani સૈજયાની Personification of Victory. A Name for Shirdi Sai Baba
Sajala સજલા Clouds
Sajani સજની Beloved, Loving, Well loved
Sajili સજીલી Decorated
Sajni સજની Beloved
Sakeena સકીના God inspired peace of mind, Tranquility
Saketha સાકેથા Shri Krishna
Sakhi સખી Friend
Sakina સકીના Friend
Sakshi સાક્ષી Witness
Saleema સલીમા Safe, Healthy
Salena સાલેના The moon
Salila સલિલા Water
Salima સલીમા Happy
Salma સલ્મા Peace
Saloni સલોની Beautiful
Salwa સલવા Quail, Solace
Samaah સમાઃ Generosity
Samali સામલી Bouquet
Samata સમતા Equality
Sameeha સમીહા Generous
Sameena સમીના Happy
Sameera સમીરા Early morning fragrance, Entertaining companion
Samhita સંહિતા A vedic omposition
Samidha સમિધા An offering for a sacred fire
Samika સમિકા Peaceful
Samiksha સમીક્ષા Analysis
Samit સમિત Collected
Samita સમિતા Collected
Samiya સમિયા Incomparable
Sammathi સમ્મતિ Agreement
Sampada સંપદા Wealthy
Sampatti સંપત્તિ Wealth
Sampriti સમપ્રિતી Attachement
Samreen સામ્રીન A lovely quite girl.
Samriddhi સમૃદ્ધિ Prosperity
Samrithi સમ્રિથિ Meeting
Samrta સમ્રતા Provided with Nectar
Samvidha સંવિધા
Sana સાના Praise, prayer
Sanah સનાહ Skilful, Radiance, Elegance
Sananda સાનંદા Happy
Sanatani સનાતની Goddess Durga
Sanchali સંચાલી Movement
Sanchaya સંચાયા Collection
Sanchita સંચિતા Collection
Sandhaya સંધાયા Collection
Sandhra સંધરા
Sandhya સંધ્યા Evening
Sanemi સનેમી Perfect
Sangita સંગીતા Music
Sangya સંજ્ઞા Intellect, Wife of Surya Dev
Sani સાની Gift
Sanika સનિકા Flute
Sanithi સનીતિ Obtainment
Saniya સાનિયા Moment
Sanjana સંજના Gentle
Sanjaya સંજયા Triumphant
Sanjh સાંઝ Evening
Sanjita સંજિતા Triumphant
Sanjivani સંજીવની Immortality
Sanjna સંજના Well Known
Sanjukta સંજુકતા Union
Sanjula સંજુલા Beautiful
Sanjushree સંજુશ્રી Beautiful
Sankari સંકરી Goddess Parvati
Sankul સંકુલ Full of
Sannidhi સન્નિધિ Nearness
Sanoja સનોજા Eternal
Sansita સંસિતા Praise
Sanskriti સંસ્કૃતિ Culture
Santati સંતતિ Granter of Issues, Goddess Durga
Santawana સંતવાના Consolation
Santayani સંતયાની Of the evening
Santoshi સંતોષી Godess Name
Santushti સંતુષ્ટિ Complete satisfaction
Sanvali સાઁવલી Dusky
Sanvi સાન્વી Goddess Lakshmi
Sanwari સાઁવરી Dusky
Sanyakta સંયક્તા Joined, united
Sanyogita સંયોગિતા
Sanyukta સંયુક્તા Union
Saparna સપર્ણા Leafy
Saphala સફ઼લા Successful
Sapna સપના Dream
Sara સારા Precious
Sarada સારદા Goddess Saraswati
Sarakshi સારાક્ષી Good sight
Sarala સરલા Simple
Sarama સરામા Wife of Bibhisan
Sarani સારણી Protecting
Saranya સારાન્ય Surrendered
Sarasa સરસા Swan
Sarasi સારસી Jolly, happy
Sarasvati સરસ્વતી A goddess of learning
Saraswati સરસ્વતી Goddess of learning
Saravati સારાવતી A river
Sarayu સરયૂ A holy river
Sarbani સર્બાની Goddess Durga
Sargini સર્ગિની Composed of parts
Sarika સારિકા A koel
Sarisha સરિશા Charming
Sarit સરિત River
Sarita સરિતા River
Sariyah સરિયાહ Column
Sarjana સર્જના Creative, creation
Sarjena સર્જેના Creative
Sarla સરલા Straight forward
Saroj સરોજ Lotus
Saroja સરોજ઼ા Lotus
Sarojini સરોજિની Lotus
Saruchi સરુચી Wonderful
Sarupa સરૂપા Beautiful
Saruprani સરુપ્રાની Beautiful woman
Sarvani સરવાની Durga, universal, complete
Sarvari સરવારી Night
Sarvika સર્વિકા Universal
Saryu સરયૂ River Sharayu
Sashi સશિ Moon
Sasmita સસ્મિતા Smiling
Sasthi સસ્તી Goddess Durga
Satha સથા Dishonest
Sati સતી Chaste woman
Sattviki સાત્ત્વિકી Durga, true, pure, honest
Satvari સતવારી Night
Satvi સાત્વી Existence
Satvika સત્વિકા
Satviki સત્વિકી Goddess Durga
Satya સત્યા Truth
Satyarupa સત્યારૂપા Truth, personified
Satyavati સત્યવતી Mother of Vyasa
Saudamini સૌદામિની Lightning
Saujanya સૌજન્યા Kind
Saumya સૌમ્યા Mild
Saumyi સૌમ્યી Moonlight
Saundarya સૌંદર્ય Beautiful
Saura સૌર Celestial
Savarna સવર્ણ Daughter of the Ocean
Savidharani સવિધારાની Sungod
Savita સવિતા Sun
Savitashri સવિતાશ્રી Lustre of the sun
Savitha સાવિથા Bright
Savitri સાવિત્રી A form of the Devi
Sawda સવદા Proper name
Sawini સવીની A river
Sawsan સવ્સન Lily of the valley
Sayali સયાલી
Sayeeda સઈદા Leader
Sayona સયોના
Sayuri સયુરી Flower
Sazia સજિયા
Seema સીમા Boundary
Seemanti સીમાંતિ Parting line
Seemantini સીમાન્તીની Woman
Seerat સીરત Inner beauty, fame
Sejal સેજ઼લ River water
Selma સેલ્મા Fair
Semanti સેમંતી A white rose
Serena સેરેના Quiet
Sesha સેષા Serpent who symbolizes time
Setu સેતુ Sacred symbol
Seva સેવા Worship
Sevati સેવતી White rose
Sevita સેવિતા Cherished
Sha’Quarria શાકુઁર્રિયા Gifted and talented
Shaadiya શાદિયા Singer
Shabab શબાબ Beauty
Shabalini શબાલિની A mossy
Shabana શબાના Decorated
Shabari શબરી A tribal devotee of Lord Rama
Shabnam શબનમ Dew
Shabnum શબનમ Sew
Shachi શાચી Wife of Lord Indra
Shadan શદન Cheerful, Prosperous, Happy
Shagufta શાગુફ઼્તા Flowering
Shagun શગુન Auspicious moment
Shaheena શાહીના Tender
Shahnaz શહનાજ Pride and bride of the king
Shaila શૈલા Goddess Parvati
Shailaja શૈલજા A river
Shailasha શૈલષા Parvati, one who lives in the mountain
Shaili શૈલી Style
Shaivi શૈવિ Prosperity
Shakambari શકામ્બરી Goddess Parvati
Shakeel શકીલ Handsome
Shakeela શકીલા Beautiful
Shakini શકિની Goddess Parvati
Shakti શક્તિ Goddess Durga, power
Shakuntala શાકુંતલા Brought up by birds
Shalaka શલાકા Goddess Parvati
Shalalu શલાલુ Perfume
Shalika શાલિકા Flute
Shalin શાલીન Silk cottom tree
Shalini શાલિની Modest
Shalmali શલમાલી Silk cottom tree
Shama શમા A flame
Shambari શામ્બરી Illusion
Shambhavi શમ્ભાવી Goddess Parvati
Shambhukanta શમ્ભુકાંતા Wife of Shambhu
Shameena શમીના Beautiful
Shamim શમીમ Fire
Shamita શમિતા Peacemaker
Shampa શંપા Lightning
Shankari શંકરી Goddess Parvati
Shankhamala શંખમાલા A fairytale princess
Shansa શાંસા Praise
Shanta શાંતા Peaceful
Shantala શંતાલા Goddess Parvati
Shanthini શાંથિની
Shanti શાંતિ Peace
Sharada શારદા Goddess of learning, Saraswati
Sharadini શારદિની Autumn
Sharani શારાની The earth, protector, guardian
Sharanya શરાન્ય Surrender
Sharaya શરયા
Sharda શારદા A Goddess
Shareefa શરીફા Noble
Shari શારી Arrow
Sharika શારિકા Goddess Durga
Sharini શારિની Earth
Sharmadha શર્મધા
Sharmila શર્મિલા Happy
Sharmistha શર્મીસ્થા Wife of Yayat
Sharvani શરવાની Goddess Parvati
Sharvari શરવરી The night
Shasha શશા Moon
Shashi શશિ The moon
Shashibala શશિબાલા The moon
Shashikala શશિકલા Phases of moon
Shashini શશિની Moon
Shashiprabha શશિપ્રભા Moon light
Shashirekha શશિરેખા Moon’s ray
Shaswati શાસ્વતી Eternal
Shatakshi શતાક્ષી Goddess Durga
Shatarupa શતરૂપા Lord Shiva
Shatha સતહ Aromatic
Shaveena શાવીના
Shayna શાયના Beautiful
Shazia શાજિયા
Sheeba શીબા
Sheela શીલા Cool
Sheen શીન Brightness
Sheetal શીતલ Cool
Shefali શેફાલી A flower
Shefalika શેફાલિકા A flower
Shejali શેજ઼ાલી A fruit
Shekhar શેખર Lord Shiva
Sheoli શેઓલી
Shevalini શેવાલિની A river
Shevanti શેવંતી A flower
Shibani શિબાની Goddess Durga
Shichi શિચી Glow
Shikha શિખા Flame
Shila શિલા Rock
Shilavati શિલાવતી A river
Shilavatia શિલાવતિયા River
Shilna શિલના
Shilpa શિલ્પા Stone
Shilpita શિલ્પિતા Well proportioned
Shina શીના
Shinat શિનત Beautiful lady
Shinjini શિન્જિની Anklebells
Shipra શિપ્રા A river
Shirin શિરીન Sweet
Shirina શિરિના Night
Shishirkana શિશિરકના Particles of dew
Shiuli શિલી A flower
Shivakanta શિવકાંતા Goddess Durga
Shivali શિવાલી Goddess Parvati
Shivangi શિવાંગી Beautiful
Shivani શિવાની Goddess Parvati
Shivanjali શિવાંજલિ
Shivanne શિવાઁને Goddess Parvati
Shivanshi શિવાન્શી A part of Shiv
Shivapriya શિવપ્રિયા Liked by Shiva Goddess Durga
Shivasundari શિવાસુંદરી Durga
Shivi શિવી
Shivika શિવિકા Palanquin
Shivli શિવલી Flower
Shlesha શ્લેષા More than enough
Shloka શ્લોકા Verse
Shobha શોભા Attractive
Shobhana શોભના Splendid
Shobhita શોભીતા Splendid
Shobhna શોભના Ornamental, shining
Shomili શોમિલી Beautiful and Elegant
Shoni શોની One of complexion of red lotus
Shonima શોનિમા Redness
Shorashi શોરશિ Young woman
Shraddha શ્રદ્ધા Veneration
Shradhdha શ્રધ્દા Faith, trust
Shrankhla શ્રંખલા
Shravana શ્રવના, શરાબાના Name of a star
Shravani શ્રવની Born in the month of Shravan
Shravanthi શ્રવંથી Name in Buddhist literature
Shravanti શ્રવંતી A name in Buddhist literature
Shravasti શ્રાવસ્તી An ancient Indian city
Shraya શ્રાયા Shresth
Shree શ્રી Goddess Lakshmi
Shreela શ્રીલા Beautiful
Shreema શ્રીમા Prosperous
Shreemayi શ્રીમાઈ Fortunate
Shreeparna શ્રીપર્ણા Tree adorned with leaves
Shreeprada શ્રીપ્રદા Goddess Radha
Shreeya શ્રીયા Goddess Lakshmi
Shrejal શ્રેજલ
Shrena શ્રેના
Shresta શ્રેસ્તા Foremost, Best, First
Shresth શ્રેષ્ઠ Best of all
Shrestha શ્રેષ્ઠા Perfection
Shresthi શ્રેસ્થી Best of all
Shreya શ્રેયા Auspicious
Shreyashi શ્રેયશી Good
Shri શ્રી Lustre
Shridevi શ્રીદેવી Goddess
Shridula શ્રીદુલા Blessing
Shrigauri શ્રીગૌરી Goddess Parvati
Shrigeeta શ્રીગીતા The sacred Geeta
Shrijani શ્રીજની Creative
Shrika શ્રીકા Fortune
Shrikala શ્રીકલા Goddess Laxmi
Shrikama શ્રીકામા Radha
Shrikirti શ્રીકિર્તી Lustrous fame
Shrikumari શ્રીકુમારી Lustrious
Shrila શ્રિલા Beautiful
Shrilata શ્રીલતા Lustrious creeper
Shrilaxmi શ્રીલક્ષ્મી Goddess Laxmi
Shrilekha શ્રીલેખા Lustrious essay
Shrimati શ્રીમતી Goddess lakshmi, fortunate
Shrimayi શ્રીમાયી Fortunate
Shrina શ્રીના Night
Shrinitha શ્રીનિથા
Shristi શ્રીસ્તી
Shrivalli શ્રીવાલ્લી Goddess Lakshmi
Shrividya શ્રીવિદ્યા Goddess Durga
Shriya શ્રિયા Prosperity
Shriyadita શ્રીયાદિતા Sun
Shrujana શ્રુજના Creative and intelligent girl
Shrujeshwari શ્રુજેશ્વરી Goddess of creativity
Shruta શ્રુતા
Shrutaly શ્રુતાલી
Shruthi શ્રુથિ Lyrics
Shruthika શ્રુથિકા Lord Parvathi
Shruti શ્રુતિ Expert in Vedas
Shrutika શ્રુતિકા Not none
Shrutuja શ્રુતુજા
Shubha શુભા Auspicious
Shubhada શુભદા Giver of luck
Shubhangi શુભંગી Handsome
Shubhra શુભ્રા White, the Ganga
Shuchi શુચિ Pure
Shuchismita શુચીસ્મિતા One who has a pure smile
Shuchita શુચિતા Purity
Shuddhi શુદ્ધિ Goddess Durga
Shukla શુક્લા Goddess Saraswati
Shukti શુક્તી Pearl oyster
Shulini શુલિની Goddess Durga
Shulka શૂલકા Goddess Saraswati
Shushma શુષ્મા Fragrant
Shutradevi શુત્રદેવી Goddess Saraswati
Shveni શ્વેની White
Shveta શ્વેતા White
Shweta શ્વેતા White
Shyama શ્યામા Dark as cloud, Goddess kali
Shyamal શ્યામલ Dusky
Shyamala શ્યામાલા Dusky
Shyamali શ્યામલી Dusky
Shyamalika શ્યામલિકા Dusky
Shyamalima શ્યામાલિમા Dusky
Shyamangi શ્યામંગી Dark complexioned
Shyamari શ્યામરી Dusky
Shyamasri શ્યામાશ્રી Dusky
Shyamini શ્યામિની
Shyamlata શ્યામલતા A creeper with dusky leaves
Shyla શ્યલા Goddess parvati
Sibani સિબાની Goddess parvati
Siddhama સિદ્ધામા Goddess Durga
Siddhangana સિદ્ધંગાના Accomplished, Female Saint, Divine, Pure
Siddhani સિદ્ધાની Blessed
Siddheshwari સિદ્ધેશ્વરી Lord Shiva
Siddhi સિદ્ધિ Achievement
Siddhiksha સિદ્ધિક્ષા Lakshmi, a religious ceremony
Siddhima સિદ્ધિમા Achievement
Sihaam સિહામ Arrows
Sikata સિકતા Sand
Sikta સિક્તા Wet
Silky સિલ્કી Silky
Simbala સિમ્બાલા Pond
Simran સિમરન Meditation
Sindhu સિંધુ Ocean, river
Sindhuja સિન્ધુજા Goddess Laxmi
Sinhayana સિંહયાના Goddess Durga
Sinjini સિંજિની Sound of anklet
Sinsapa સિંસપા Ashok tree
Sirisha સિરિષા Sacred
Sita સીતા Wife of Lord Rama
Sitara સિતારા A star
Sitesh સીતેશ Wife of Lord Ram
Sivanandhini સિવાનંધિની Devotee of lord siva
Sivaneswary સિવાનેસ્વરી Sivan God’s name
SivaSankari સિવાસંકરી Goddess Parvati
Sivasathi સિવાસથી
Siya સિયા Sita
Siyona સિયોના Graceful
Skanda સ્કંદા Wife of Lord Shiva
Skandajit સ્કંદાજિત Wife of Lord Vishnu
Smera સ્મેરા Smiling
Smita સ્મિતા Smile
Smrita સિમૃત, સ્મૃીતા Remembered
Smriti સ્મૃતિ Memory
Smruti સ્મૃતિ Memory
Sneh સ્નેહ Love
Sneha સ્નેહા Affection
Snehal સ્નેહલ Friendly
Snehalata સ્નેહલતા Creeper of love
Snehelata સ્નેહેલતા Vine of love
Snehi સ્નેહી Friendly
Snigda સ્નિગ્દા Affectionate
Snigdha સ્નિગ્ધા Smooth, tender
Sohalia સોહલિયા Moon glow
Sohana સોહના Graceful
Sohni સોહની Beautiful
Soma સોમા Moon rays
Somalakshmi સોમલક્ષ્મી Lustre of the moon
Somansh સોમાંશ Half moon
Somatra સોમાત્રા Excelling the moon
Somila સોમિલા Tranquil
Sona સોના Gold
Sonakshi સોનાક્ષી Golden eyed
Sonal સોનલ Golden
Sonali સોનાલી Golden
Sonam સોનમ Beautiful
Soneera સોનીરા Clean water
Sonia સોનિયા Golden
Sonika સોનિકા Golden
Soonera સૂનેરા
Soorat સૂરત Beauty
Sosamma સોસમ્મા
Sougandika સૌગંદિકા Sacred River
Soukhya સૌખ્ય
Soumya સૌમ્યા Handsome
Sourabhi સૌરભી Fragrance, the celestial cow
Sowjanya સોવજન્ય Tender
Sowmya સોવમ્યા Peace
Sphatika સ્ફ઼ટિકા Crystal
Spoorthy સ્પૂર્તિ Inspiration
Sragvi સ્રગવિ Tulasi (Sacred Basil plant)
Sravanti સ્રવંતી Flowing, a river
Sreeja સ્રીજા
Sreejata સ્રીજતા
Sreya શ્રેયા Best ,beautiful ,excellent
Sridatri શ્રીદાત્રી Goddess Lakshmi
Sridevi શ્રીદેવી , શ્રીદેવી Goddess Lakshmi
Srihitha સૃહિથા
Srikanya સૃકાન્ય
Srinika સૃનિકા
Srinithi સૃનિથી Goddess Lakshmi
Sripada શ્રીપદા
Srisha શ્રીષા Flower
Sristi સૃસ્તી Creation
Sriya શ્રિયા Prosperity
Stavita સ્તવિતા Praised
Striratna સ્ત્રિરત્ના Goddess Laxmi
Stuti સ્તુતિ Praise
Subarna સુબરના Of the colour of gold
Subhadra સુભદ્રા A wife of Arjuna
Subhaga સુભગા A fortunate person
Subhagya સુભાગ્ય Lucky
Subhashini સુભાષિની Well spoken
Subhasini સુભાસિની Softspoken
Subhi સુભિ Lucky
Subhiksha સુભિક્ષા Prosperous
Subhuja સૂભૂજા Auspicious Apsara
Subodhini સુબોધિની A learned lady
Subrata સુબ્રતા Devoted to what is right
Suchandra સૂચંદ્રા Beautiful
Sucharita સુચરિતા Of good character
Sucheta સૂચેતા With a beautiful mind
Suchhaya સુછાયા Shining
Suchi સૂચી Radiant
Suchira સુચિરા Tasteful
Suchismita સુચિસ્મિતા With a pious smile
Suchita સૂચિતા Beautiful
Suchitra સૂચિત્રા Beautiful
Sudakshima સૂદક્ષીમા Wife of king Dilip
Sudarshana સુદર્શના Handsome
Sudarshini સુદાર્શિની Beautiful Lady Sundari
Sudeepa સુદીપા Bright
Sudeepta સુદીપ્તા Bright
Sudena સુદેના Lakshmi, a real goddess
Sudeshna સુદેશના Wife of king Virata
Sudevi સુદેવી Wife of Krishna
Sudha સુધા Nectar
Sudhamayi સુધામયી Full of nectar
Sudhira સુધિરા Calm
Sudhithi સુધીતિ Bright flame
Sudiksha સુદિક્ષા Goddess Laxmi
Sudipta સુદિપ્તા Bright
Sudipti સુદિપ્તી Brightness
Suditi સુદિતી Bright, shining
Sugandha સુગંધા Fragrant
Suganya સુગાન્ય
Sugathri સુગાથ્રી
Sugauri સુગૌરી Goddess Parvati
Sugita સુગીતા Beautifully sung
Sugouri સુગ઼ૌરી Goddess Parvati
Suha સુહા Name of a star
Suhag સુહાગ Love
Suhaila સુહૈલા Moon glow
Suhair સુહૈર Proper name
Suhasini સુહાસિની Ever smiling
Suhavi સુહાવી
Suhayla સુહય્લા Smooth, Soft (ground), Fluent, Flowing (style)
Suhayma સુહાય્મા Small arrow
Suhela સુહેલા Easly accessible
Suhina સુહીના Beautiful
Suhitha સુહીતા Suitable
Suhrita સુહ્રિતા Well disposed
Sujala સૂજલા Affectionate
Sujata સુજાતા Of good caste
Sujaya સૂજાયા Victory
Sujitha સુજિથા Grreat conqurer
Sukanya સુકન્યા Comely
Sukeshi સુકેશી With beautiful hari
Sukhada સુખદા One who gives happiness
Sukhmani સુખમની
Sukriti સુકૃતિ Good deed
Sukruti સુકૃતિ A good conduct
Suksha સુક્ષા Beautiful eyes
Sukshma સુક્ષ્મ Fine
Suksma સુક્સ્મા Fine
Sukthi સુક્તિ Shining
Sukumari સુકુમારી Soft, meritorious
Sukushi સુકુશી Noble
Sulabha સુલભા Easy, natural
Sulaksha સુલક્ષા Lucky
Sulakshana સુલક્ષણા Well brought up
Sulakshmi સુલક્ષ્મી Goddess Laxmi
Sulalita સુલલિતા Very pleasing
Sulbha સુલભા Easily available
Sulekh સુલેખ BeautifullY
Sulekha સુલેખા A good handwriting
Suloch સુલોચ One with beautiful eyes
Sulochana સુલોચના One with beautiful eyes
Sultana સુલ્તાના Queen
Suma સુમા Good mother
Sumaira સુમૈરા
Sumaiyaa સુમૈયા Proper name
Sumana સુમના Flower
Sumangli સુમંગલી Goddess Parvati
Sumanolata સુમાનોલતા Flowery
Sumati સુમતિ Good minded
Sumavali સુમાવલી Garland
Sumedha સુમેધા Wise
Sumi સુમિ
Sumita સુમીતા A good friend
Sumitha સુમિથા One who has a beautiful body
Sumitra સુમીત્રા Lakshman’d mother
Sumona સુમોના Calm
Sumukhi સુમુખી Very beautiful
Sunaina સુનૈના Beautiful eyes
Sunamya સુનમ્યા
Sunanda સુનંદા Very pleasing
Sunandini સુનંદિની Happy
Sunandita સુનંદિતા Happy
Sunaya સુનયા Very just
Sunayana સુનયના A woman with lovely eyes
Sunayani સુનયની A woman with lovely eyes
Sunayna સુનયના Beautiful eyes
Sundari સુંદરી Beautiful
Sundha સુંધા A character in Ramayana
Sundhuja સુન્ધુજા Lakshmi, born of the ocean
Sunetra સુનેત્રા One with beautiful eyes
Sunila સુનીલા Blue
Suniska સુનિસ્કા With beautiful smile
Sunita સુનીતા One with good morals
Suniti સુનીતિ Good principles
Suparna સુપર્ણા Leafy
Suprabha સુપ્રભા Radiant
Suprasanna સુપ્રસંના Ever Cheerful and beaming
Supreetha સુપ્રીથા Beloved, Endearing to all
Suprema સુપ્રેમા Loving
Suprita સુપ્રિતા Well Pleased
Supriti સુપ્રીતિ True love
Supriya સુપ્રિયા Beloved
Supti સુપ્તી Sleep
Surabhi સુરભી Wish yielding cow, fragrance
Suraksha સુરક્ષા Protection
Surama સૂરમા Very pleasing
Surangi સુરંગી Colourful
Suranjana સુરંજ઼ના Pleasing
Surasa સુરસા Goddess Durga
Surasti સુરસ્તી Perfect
Suravi સુરાવી Sun
Suravinda સુરવિન્દા A beautiful Yaksa
Surekha સુરેખા Beautifully drawn
Sureshi સુરેશી Goddess Durga
Sureshwari સુરેશ્વરી Goddess Durga
Surina સૂરીના A goddess
Surotama સુરોતમા Auspicious Apsara
Suruchi સુરુચિ Good taste
Surupa સુરૂપા Beautiful
Surya સૂર્યા Sun god
Suryadita સુર્યદિતા Sun
Suryakanti સુર્યકાંતિ Suns’s rays
Suryani સુર્યાની Sun’s wife
Sushama સુષમા Beauty
Sushanti સુશાંતિ Peace
Sushila સુશીલા Good conduct
Sushma સુષ્મા Beautiful woman
Sushmita સુષ્મિતા Good smile
Sushobhana સુશોભના Very beautiful
Susila સુસીલા Wife of Krishna, clever in amorous sciences
Susita સુસીતા White
Susmita સુસ્મિતા Smiling
Susumna સુસુમના Same as Lalita
Sutanuka સુતાનુકા Beautiful
Sutapa સૂતાપા Seeker of God
Sutara સુતારા Holy star
Suvali સુવાલી Full of grace
Suvarna સુવર્ના Golden
Suvarnaprabha સુવાર્નાપ્રભા Lustre of gold
Suvarnarekha સુવર્ણરેખા Ray of gold
Suvarnmala સુવર્ણમાલા Golden necklace
Suvitha સુવિથા Welfare, Prosperity
Suyasha સુયાષા Good achievent
Svadhi સ્વધિ Thoughtful
Svaha સ્વાહા Wife of fire god
Svana સ્વાના Sound
Svara સ્વરા Goddess of sound
Svitra સવિત્રા White
Swagata સ્વાગતા Welcome
Swaha સ્વાહા Wife of Agni, the lord of the fire
Swapanthi સ્વપંથી Goddess Lakshmi
Swapna સ્વપ્ના Dreamlike
Swapnali સ્વપ્નાલી Dreamlike
Swapnasundari સ્વપ્નસૂંદરી Woman of dreams
Swapnika સ્વપ્નિકા Dream
Swara સ્વરા Tones or Self shining in Sanskrit
Swarnalata સ્વર્ણલતા Lustrous
Swarnaprabha સ્વર્નપ્રભા Golden light
Swarnika સ્વર્નિકા Gold
Swarupa સ્વરૂપા Truth
Swasti સ્વસ્તી Name of a star
Swastika સ્વસ્તિકા
Swati સ્વાતી A nakshatra
Sweta સ્વેતા Fair complexioned
Swetha સ્વેથા Pure

Check Also

Gujarati Girl Names V

Name Gujarati Name Meaning Vachya વાચ્ય Sita Vagdevi વગદેવી Goddess Saraswati Vagishwari વાગીશ્વરી Goddess Saraswati …